Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacja roku akademickiego

organizacja roku akademickiego 2006/2007

Ramowa organizacja roku akademickiego 2006/2007

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Uczelniana i wydzia?owe

inauguracje roku akademickiego

29.09. 2006 r./***

29-30.09.2006 r./****

1.10.2006 r./*****

semestr

zimowy

zaj?cia dydaktyczne

2.10.2006 r. - 21.12.2006 r./*

wakacje zimowe

22.12.2006 r. - 2.01.2007 r.

zaj?cia dydaktyczne

3.01.2007 r.- 27.01.2007 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

29.01.2007 r.- 10.02.2007 r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

12.02.2007 r.- 17.02.2007 r.

semestr

letni

zaj?cia dydaktyczne

19.02.2007 r.- 5.04.2007 r.

wakacje wiosenne

6.04.2007 r.- 10.04.2007r.

zaj?cia dydaktyczne

11.04.2007 r.- 8.06.2007 r./**

sesja egzaminacyjna letnia

9.06.2007 r.- 22.06.2007 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

23.06.2007 r.- 21.09.2007 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

3.09.2007 r.- 15.09.2007 r.

 

* w tym: 2.11.2006 r. (czwartek) – dzie? rektorski

 

** w tym: 2.05.2007 r. (?roda) – dzie? rektorski

 

***      - uczelniana inauguracja roku akademickiego

****    - wydzia?owe inauguracje roku akademickiego

 

*****  - inauguracje roku akademickiego w:

Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku oraz

Mi?dzynarodowym Centrum Edukacyjnym w Braniewie

 

Przygotowane wed?ug za??cznika do Decyzji Nr 6 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 17 maja 2006 roku

informacj? wytworzono:

Biuro rzecznika Prasowego Uczelni

za tre?? przygotowa?a:

mgr in?. Dorota Nowakowska

data wytworzenia:

09-01-2007 r.

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 915 razy (w tym z UWM 55 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa